top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22
IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

W KATOWICACH

 

 1. Podstawa prawna Statutu Szkoły Podstawowej nr 22
     im Juliusza Słowackiego w Katowicach.

 2. Spis treści. 

 3. ROZDZIAŁ I       -   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 4. ROZDZIAŁ II      -  CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY
                                   ICH
REALIZACJI

 5. ROZDZIAŁ III     -  POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 6. ROZDZIAŁ IV     -  ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 7. ROZDZIAŁ V      -  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 8. ROZDZIAŁ VI     -  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 9. ROZDZIAŁ VII    -  WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

                                   WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

10. ROZDZIAŁ VIII  -  KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA,

                                   ROCZNA I KOŃCOWA

11. ROZDZIAŁ IX    -  UCZNIOWIE SZKOŁY

12. ROZDZIAŁ X     -  DORADZTWO ZAWODOWE

13. ROZDZIAŁ XI    -  CEREMONIAŁ SZKOŁY

14. ROZDZIAŁ XII   -  TRADYCJA SZKOLNA

15. ROZDZIAŁ XIII  -   PRZYPISY KOŃCOWE

 

Statut Szkoły podstawowej nr 22 w całości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.