top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program edukacji zdrowotnej „Jestem bezpieczny i umiem ratować” realizowany w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2012/2013.
 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1.Kontynuacja współpracy z fundacją „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. * Pozyskanie nowych podręczników i  plakatów instruktażowych niezbędnych do nauczania udzielania pierwszej pomocy.
* Szkolenie uczniów klas młodszych na temat podstawowych czynności ratujących życie - realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować”.    IX 2012
VI 2013 J. Jasińska
2. Pedagogizacja nauczycieli z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. * Szkolenie dla nauczycieli i innych pracowników szkoły doskonalące praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 2012/2013 Dyrektor szkoły
3. Przekazywanie uczniom wiedzy na temat konieczności udzielania pierwszej pomocy. * Przeprowadzenie pogadanek w klasach na temat udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
* Utrwalenie numerów telefonów alarmowych.
2012/2013 Wychowawcy
4.Bezpieczeństwo w szkole i poza nią - zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom. * Uwzględnienie zasad bezpieczeństwa w szkole w kontraktach klasowych.
* Pogadanki na temat bezpieczeństwa w  czasie ferii zimowych i wakacji letnich.
* Apel i pogadanki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole ze szczególnym uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych (korytarz, boisko, plac zabaw).
* Pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, podczas wyjść poza szkołę i na wycieczkach.
* Zagrożenia i sygnały alarmowe:
- pogadanki
- przeprowadzenie próbnych alarmów ewakuacyjnych
* Udział w kampanii społeczno - edukacyjnej „Nie dla czadu”

IX 2012

I,VI 2013

wg harmonogramu apeli
2012/2013
 


 

 
III 2013

Wychowawcy

Wychowawcy
Dyrektor
 

 

 


Wychowawcy

5. Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania * Udział w programie profilaktycznym „Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka”.
* Spotkania z policjantami - zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
* Wdrażanie do samoasekuracji i asekuracji podczas zajęć wychowania fizycznego.
* Praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy w urazach na lekcjach wychowania fizycznego.
* Tworzenie komiksów i opowiadań na lekcjach.
* Zorganizowanie konkursu plastycznego „Na ratunek!”
* Przeprowadzenie konkursu literackiego „Na ratunek!” dla klas IV-V
2012/2013

Wychowawcy, P. Matyszczak
P. Matyszczak

 


D. Karpińska
 

 G. Nędzi
B. Kurzak-Kawka
G. Nędzi

6. Udział w konkursach organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż * Przeprowadzenie eliminacji do Olimpiady Polskiego Czerwonego Krzyża „Mały ratownik”.
* Przygotowanie uczestników do udziału w olimpiadzie.
IV-VI 2013 J. Jasińska
7. Udział w konkursie międzyszkolnym „Bezpieczna droga do szkoły”. * Przygotowanie uczestników do udziału w konkursie. II-III 2013 H. Kamińska,
J. Jasińska
8. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy na festynie szkolnym. * Pokaz udzielania pierwszej pomocy.
* Ćwiczenia praktyczne na fantomie dla chętnych osób.
VI 2013 J. Jasińska

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.