top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Obowiązek tworzenia w szkołach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z art. 53 Karty Nauczyciela. Przepisy Karty Nauczyciela zawierają szczególne regulacje dotyczące funduszu socjalnego tworzonego w szkołach, w szczególności regulują one sprawy związane z dokonywaniem odpisów na fundusz dla nauczycieli i byłych nauczycieli - emerytów i rencistów, z wypłacaniem nauczycielom świadczenia urlopowego, zasady korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami w przypadku likwidacji szkoły.
 

W powyższym zakresie Karta Nauczyciela ustala inne bardziej szczegółowe zasady niż wynikające z unormowań ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz omawia wszystkie zasady tworzenia i działania ZFŚS w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.


Regulamin do pobrania w wersji dokumentu Microsoft Word  i w wersji Acrobat PDF .

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.