top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Jakie dokumenty są potrzebne w sytuacji, gdy nauczyciel wyjeżdża z jednym uczniem lub grupą 4-5 uczniów na konkurs, występ lub konferencję? Szczegółowe zasady organizowania przez szkołę wycieczek oraz innych imprez wyjazdowych określa wewnętrzny regulamin (procedura). Regulamin ten określa wymagane dokumenty niezbędne przy organizacji wycieczek i imprez (wzory niezbędnych dokumentów).

Wszelkie decyzje dotyczące organizacji szkolnych wycieczek i innych imprez wyjazdowych oraz ich obsadzie kadrowej podejmuje dyrektor szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów powszechnych, zapisów statutu szkoły, wewnętrznej procedury organizowania wycieczek i możliwości finansowych wynikających z planu finansowego szkoły. Zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły oraz za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Nasza Szkoła przygotowała Regulamin wycieczek szkolnych. Rodziców proszę o zapoznanie się z niniejszym regulaminem, a uczniów prosimy o stosowanie się do niego, a my nauczcyiele dopilnujemy wasze pociechy na wycieczkach i wyjściach grupowych tak, aby były one bezpieczne i spełnialy swój cel.

Regulamin do pobrania w wersji dokumentu Microsoft Word    i w wersji Acrobat PDF .

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.