top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

REGULAMIN SZKOŁY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STATUTU SZKOŁY.

LEKCJA
1. W czasie lekcji ucznia obowiązują następujące zasady:
a) Uczeń po dzwonku na lekcje zajmuje miejsce w ławce.
b) Do przygotowania się do lekcji (wyciągnięcie przyborów, książek, zeszytu)służy przerwa.
c) Po wejściu nauczyciela do klasy uczniowie wstają.
d) Gdy nauczyciel przywita się, uczniowie odpowiadają: "dzień dobry"
e) Uczeń przystępuje do lekcji przygotowany: ma wymagane podręczniki, zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia
i potrzebne przybory.
f) Uczeń zgłasza się do odpowiedzi przez podniesienie ręki.
g) Uczeń udziela odpowiedzi na stojąco.
h) Uczeń odpowiada wtedy, gdy prowadzący zajęcia udzieli mu głosu.
i) Uczeń, bez pozwolenia nauczyciela, nie opuszcza swojego miejsca.
j) Uczeń słucha, gdy inni mówią.
k) Uczeń dokładnie wykonuje polecenia nauczyciela.
l) Uczniowie szanują swoje przybory szkolne: książki i zeszyty.
m) Uczniowie starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe.

SZKOŁA
1. W czasie przerw lekcyjnych oraz przed i po lekcjach na terenie szkoły ucznia obowiązują następujące zasady postępowania:
a) Uczeń przychodzi do szkoły schludnie i stosownie ubrany.
b) Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły bez zgody nauczyciela.
c) Uczniowie podczas przerw, stosują się do poleceń dyżurującego nauczyciela.
d) Uczniowie okazują szacunek wszystkim pracownikom szkoły i swoim kolegom.
e) Uczniowie przestrzegają zasad dobrego wychowania: mówią "dzień dobry" pracownikom spotkanym na terenie szkoły (po raz pierwszy w danym dniu).
f) Uczniowie przestrzegają szkolnych regulaminów:jadalni, świetlicy szkolnej, biblioteki, boiska szkolnego, wycieczki szkolnej, kolonii .itp.
g) Uczniowie aktywnie uczestniczą w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach, turniejach.
h) Uczniowie dbają o właściwą atmosferę w szkole.
i) Uczniowie zwracają się z prośbą o pomoc w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
j) W razie potrzeby uczniowie proszą o pomoc wybranego pracownika szkoły

2) Zabrania się korzystania w szkole, wyjściach organizowanych poza szkołą oraz wycieczkach jednodniowych z telefonów komórkowych.
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.