top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

I. WSTĘP
Po analizie wyników sprawdzianu kl. VI oraz przeprowadzonym szkoleni zewnętrznym” Tworzenie programu poprawy efektywności kształcenia z wykorzystaniem analizy i interpretacji wyników sprawdzianu” Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach postanowiła w roku szkolnym 2012/2013 wdrożyć w życie „Program Poprawy Jakości Nauczania” obejmujący swym zasięgiem przede wszystkim sferę dydaktyczną.

Zaobserwowano obniżenie poziomu umiejętności absolwentów szkoły. Szczególnie niepokojący jest fakt, iż tendencji zniżkowej uległy cztery z pięciu badanych umiejętności, mianowicie: ROZUMOWANIA, KORZYSTANIA Z INFORMACJI, WYKORZYSTANIA WIADOMOŚCI W PRAKTYCE, PISANIE. Wszystkie parametry opisujące średnie wyniki, tj. średnia arytmetyczna, a także porównywanie wyników sprawdzianu kl. VI z osiągniętymi ocenami semestralnym i końcoworocznymi poszczególnych uczniów, potwierdzają potrzebę wprowadzenia owego programu.

Istnieje zatem potrzeba przeanalizowania metod nauczania, materiałów, z których się korzysta, pracy zespołowej nauczycieli, pedagoga, uczniów i rodziców, relacji międzyludzkich oraz ustalenia konkretnych procedur naprawczych.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.