top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

1. Czas realizacji: rok szkolny 2016/2017
2. Autor innowacji: mgr Barbara Kurzak - Kawka
3. Wstęp

                Na Śląsku wśród młodego pokolenia świadomość poczucia tożsamości z regionem, w którym się mieszka i z którego się pochodzi, jest stosunkowo niska. Zjawisko to dotyczy także dzielnicy Katowic- Załęża, gdzie znajomość gwary, kultury i tradycji „małej ojczyzny” jest znikoma. Na naszych oczach umierają podstawowe elementy tradycji kulturowej Śląska związane z przemysłem górniczym.  
                                                                                                   

             Edukacja regionalna to proces kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą.Według Łucji Staniczek - „o edukacji regionalnej możemy mówić jako o zintegrowanym procesie kształtującym i stabilizującym postawy wobec dziedzictwa przeszłości i problemów współczesnych własnego regionu, mający na celu:
- pomóc w świadomym określaniu własnej tożsamości;
- wskazać drogę odnalezienia swojego miejsca i teraz i w przyszłości;
- a także przyczynić się do zachowania ciągłości kultury i włączania jej do „ kultury europejskiej.”


4. Charakterystyka innowacji

5. Opis innowacji

6. Przewidywane efekty klasa - IV

7. Przewidywane efekty - klasa V
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.