top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Innowacja pedagogiczna  „ One two three angielski lubimy  my.”

1.Termin realizacji:
2. Nauczyciel prowadzący: mgr Hanna Kamiska

3. Założenia

     Innowacja opiera się  na wplataniu języka w poszczególne treści nauczania różnych edukacji, jest obecna w zabawach, ćwiczeniach, kontaktach z nauczycielem i rówieśnikami. Uczniowie mają możliwość obcowania i osłuchania się z językiem angielskim codziennie, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Częstszeobcowanie z językiem angielskim ma przyczynić się do lepszego opanowania wiadomości i umiejętności oraz w przyszłości do osiągania lepszychwyników w klasach starszych.

      Treści realizowane podczas innowacji w dużej mierze pokrywają się z treściami nauczania, związanymi z kręgami tematycznymi wyznaczonymi przez podstawę programową co zapewnia uczniom integrację treści, metod i celów nauczania w języku obcym.

Główny nacisk położony jest  na rozumienie i zapamiętywanie słownictwa związanego z najbliższym otoczeniem ucznia oraz gotowych zwrotów do wykorzystania w codziennych sytuacjach komunikacyjnych

4. Cele ogólne innowacji
5. Rozkład materiału -klasa II
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.