top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program edukacji zdrowotnej „Mój pierwszy krok do Olimpiady” realizowany w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2010/2011

 Opracowały: mgr Danuta Karpińska, mgr Joanna Jasińska

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Pedagogizacja kadry nauczycielskiej z zakresu kultury fizycznej. - Zapoznanie nauczycieli ze sposobami wykorzystania bazy sportowo - rekreacyjnej szkoły.

- Szkolenie „Zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej”.

- Warsztaty „Ćwiczenia śródlekcyjne i relaksacyjne dla dzieci w wieku szkolnym”.
IX-XI 2010 r.

 

 

Rok szkolny 2010/2011
D. Karpińska

 


 

Dyrekcja szkoły
2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców. - Prelekcje na zebraniach rodziców o potrzebie aktywności fizycznej dzieci dla prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci.

- Pogadanka na temat wad postawy wśród dzieci
XI 2010 r.

 

Rok szkolny 2010/2011
Wychowawcy klas


Pielęgniarka szkolna
3. Propagowanie wśród uczniów aktywności fizycznej - Pogadanki i prelekcje na lekcjach wychowawczych na temat „Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój młodego organizmu”.

- Wyłonienie grup dyspanseryjnych i realizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy.

- Apel „ Mój pierwszy krok do Olimpiady”.

- Organizacja Olimpiady Lekkoatletycznej.

- Realizacja programów profilaktycznych, m.in. „ Zachowaj trzeźwy umysł”.

- Organizacja biegu po zdrowie.

- Organizacja wycieczki rowerowej po WPKiW w Chorzowie.

- Konkurs plastyczny „Mój pierwszy krok do Olimpiady”.


XI - XII 2010 r.

Rok szkolny 2010/2011


X 2010 r.


VI 2011r.


Rok szkolny 2010/2011


I - II 2011 r.


V 2011 r.


III 2011 r.

Pielęgniarka szkolna

D. Karpińska

D. Karpińska,
J. Jasińska

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas I-III, D. Karpińska

Wychowawcy klas IV-VI,
D. Karpińska

B. Kurzak-Kawka
4. Aktywna działalność w Uczniowskim Klubie Sportowym „Sokół 22”. - Uczestnictwo  w sekcjach sportowych klubu:
* piłki nożnej,
* piłki siatkowej,
* lekkoatletycznej.

- Udział we współzawodnictwie międzyszkolnym.

- Współpraca z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie miasta.

- Organizacja aktywnego wypoczynku w okresie ferii i wakacji w ramach „Akcja Lato” i „Akcja Zima”.
Rok szkolny 2010/2011

 


 

Ferie zimowe, wakacje
D. Karpińska
J. Sira
5. Świadome planowanie czasu wolnego. - Udział w sportowym  współzawodnictwie międzyklasowym.

- Realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego:
* nauka pływania
* zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla uczniów szkoły
Rok szkolny
2010/2011
D. Karpińska
Nauczyciele prowadzący zajęcia
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - Organizacja „Olimpiady Przedszkolaka”.

- Udział w „Biegu Jana Pawła II”

III 2011 r.


V 2011 r.

D. Karpińska,
J. Jasińska
7. Podsumowanie całorocznych działań. Apel szkolny -  ogłoszenie wyników współzawodnictwa międzyklasowego i wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w roku szkolnym 2010/2011. VI 2011 r. D. Karpińska
J. Jasińska


W roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, nasza szkoła  przyjęła do realizacji zadanie pod nazwą  "Mój pierwszy krok do Olimpiady". Przez cały rok trwała rywalizacja sportowa o miano najbardziej usportowionej klasy. Uczniowie brali udział w szkolnych zawodach sportowych z: lekkiej atletyki, dwóch ogni, piłki siatkowej, rzucanki siatkarskiej, piłki nożnej,  piłki ręcznej, pływania i tenisa stołowego.Najlepsi zawodnicy i drużyny otrzymały uroczyście wręczone dyplomy na apelach szkolnych.

Tytuł najbardziej usportowionej klasy zdobyła w tym roku klasa V.Uczniowie brali udział również w rozgrywkach na szczeblu miejskim, najlepsze miejsce uzyskała drużyna piłkarska chłopców, która w tym roku zaszła do półfinałów. Zorganizowana została nauka pływania dla uczniów klas młodszych i starszych. Uczniowie aktywnie działają w Uczniowskim Klubie Sportowym " Sokół 22" działającym przy szkole. Organizowane były sparingi z Z.S.O. nr 7 w Katowicach. Wzorem poprzednich lat  zorganizowana została  Olimpiada Przedszkolaka, w której brały udział sześcioletnie dzieci  ze wszystkich załęskich przedszkoli.

Do realizacji programu bardzo aktywnie włączyła się świetlica szkolna, dzieci  uczęszczającedo niej przez cały miesiąc maj  rywalizowały o miano "Małego Olimpijczyka". W czasie pikniku szkolnego rodzice wraz ze swoimi pociechami grali towarzyski mecz piłkarski nożnej z absolwentami, jak również odbył się turniej piłki siatkowej plażowej.  Podczas rajdu szkolnego do Chudowa wszyscy zdobywali punkty  najbardziej sprawnego uczestnika rajdu  na 10 przygotowanych stacjach.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.