top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program edukacji zdrowotnej "Mój wolny czas - wolny od nałogów” realizowany w ramach zadań Szkoły Promującej Zdrowie.

 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Kształcenie kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień. Warsztaty dla nauczycieli poszerzające wiedzę na temat uzależnień i sposobów przeciwdziałania im. X-XI 2007 P. Matyszczak,
E. Rybak
2. Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości: Realizacja wybranych programów profilaktycznych np.: Cały rok P. Matyszczak, wychowawcy klasy
* palenia papierosów
* picia alkoholu
* zażywania narkotyków
* uzależnienia od mediów
„Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka” kl. I-III V 2008 P. Matyszczak
D. Gawin
A. Rusek
 
„Kiszony ogórek” kl. V
"Zachowaj trzeźwy umysł”
Apel na temat uzależnień. Wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej poświęconego problematyce uzależnień i organizacji wolnego czasu. X2007 P. Matyszczak
E. Rybak
D. Karpińska
3. Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania. Prowadzenie zajęć dotyczących zachowań asertywnych. Wykorzystanie propozycji projektu „Trzy koła”.

Bieg po zdrowie pod hasłem „Mówimy nałogom nie”.

Cały rok

 


XII 2007

P. Matyszczak, wychowawcy klas


D. Karpińska
4. Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły. Dyżury. Współpraca z rodzicami Cały rok Pracownicy szkoły, uczniowie
5. Propagowanie świadomego wyboru programu TV i racjonalnego korzystania z komputera.

Konkurs plastyczny „Przyjazne media”.


Debaty klasowe i składanie deklaracji.
Szukanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

II 2008

 


II-III 2008

B. Kurzak - Kawka

 


Wychowawcy klas

6. Świadome planowanie czasu wolnego.

Konkurs literacki „Mój sposób na nudę”.
Szkolna oferta zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego.


Uczestnictwo w zajęciach U.K.S. „Sokół 22”.

IV 2008

 

 


Cały rok

A. Szulc

 

 


Prowadzący zajęcia

7. Współpraca szkoły z rodzicami, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami. Pedagogizacja rodziców. Spotkania z pracownikami poradni, policjantami itp. XII.2007 - I.2008 Wychowawcy klas
8. Podsumowanie całorocznych działań Apel - rozstrzygnięcie konkursów. VI 2008 D. Karpińska
J. Jasińska


Opracowały:
Ewelina Rybak, Danuta Karpińska, Jaonna Jasińska, Patrycja Matyszczak

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.