top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie za rok 2006/2007

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 22 w Katowicach.
Zadanie priorytetowe: realizacja hasła „Ratujemy i uczymy ratować”.
Koordynator: Danuta Karpińska
Odpowiedzialni: nauczyciele, pracownicy szkoły.

W roku szkolnym 2006/2007 przyjęliśmy do realizacji zadanie „Ratujemy i uczymy ratować”. Jednym z jego elementów jest program o tej samej nazwie przygotowany przez Fundację „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Skierowany jest on do uczniów klas I – III, a jego celem jest nauczenie dzieci podstawowych czynności ratujących życie. Do prowadzenia programu zostały przeszkolone przez instruktorów Fundacji WOŚP panie Ewelina Rybak i Joanna Jasińska. Fundacja przekazała również szkole sprzęt do nauki: manekiny, podręczniki i filmy szkoleniowe. Dzięki temu możliwa była pełniejsza realizacja przyjętego przez nas zadania.

W ramach realizacji priorytetowego hasła podjęliśmy następujące działania:

* Zorganizowano szkolenie nauczycieli doskonalące praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem otrzymanego sprzętu.
* We wszystkich klasach przeprowadzono cykl pogadanek dotyczących konieczności udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
* Uczniów klas I-III objęto szkoleniem obejmującym naukę podstawowych czynności ratujących życie, takich jak: OPIS

1. Bezpieczeństwo ratownika i osoby poszkodowanej.
2. Sprawdzanie przytomności.
3. Wezwanie pomocy.
4. Sprawdzenie oddechu.
5. Pozycja boczna ustalona.
6. Oddechy ratownicze.
7. Uciskanie klatki piersiowej.
8. Łańcuch przeżycia.

* Na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczono praktyczne umiejętności zabezpieczania urazów, np. skaleczenia, stłuczenia, oparzenia.
* Na lekcjach informatyki uczniowie klas IV tworzyli komiksy ilustrujące postępowanie w wypadku urazu.
* Przeprowadzono eliminacje szkolne i przygotowano uczennicę klasy V do Olimpiady Polskiego Czerwonego Krzyża "Eskulapka”.
* W klasach VI zorganizowano konkurs literacki pod hasłem "Nie bądź obojętny”.
* Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs plastyczny "Krew darem życia”.

Podsumowaniem całorocznej pracy była impreza, podczas której poszczególne klasy wykonywały pokazy udzielania pierwszej pomocy w konkretnych przypadkach. Zorganizowano również wystawę prac plastycznych i literackich oraz ogłoszono wyniki konkursów.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.