top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" jest organizacja stowarzyszenie "Kangourou Sans Frontières" z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.

Uczniowie naszej szkoły również  brali udział w tym konkursie . Szczególne gratulacje należą się Izabeli Bogdańskiej - uczennicy klasy IV, Która już drugi raz została w tym konkursie nagrodzona - otrzymała wyróżnienie i  nagrodę drugiego stopnia. W kategorii 2M - „ Maluch” - kl. IV zajęła w powiecie 7 miejsce a w regionie śląskim 20. Uzyskała 98,75 punktów. Dobry wynik uzyskał też Patryk Bartkowiak z klasy III, który zajął 54 miejsce w regionie śląskim. Pozostali uczestnicy konkursu zajęli odległe miejsca.

2. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, ul. Chopina 12/18, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydziału powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny Konkursu, którego działalność nadzoruje Zarząd TUWiNM.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych).

4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
5. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:
*  "Maluch" – klasy 3. i 4. szkół podstawowych,
*  "Beniamin" – klasy 5. i 6. szkół podstawowych,
* "Kadet" – klasy I i II gimnazjów,
*  "Junior" – klasy III gimnazjów, I liceów i techników, I, II i III zasadniczych szkół zawodowych,
* "Student" – klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.

6. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może  więc uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.