top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie za rok 2008/2009

Zadanie priorytetowe: realizacja hasła „Zdrowe Środowisko to zdrowy człowiek”.
 Koordynator: Danuta Karpińska, Joanna Jasińska
 Odpowiedzialni: nauczyciele, pracownicy szkoły.
 
 W ramach realizacji zadania „Zdrowe środowisko to zdrowy człowiek ” podjęliśmy szereg działań mających na celu:
* uświadomienie uczniom potrzeby dbania o środowisko naturalne,
* wpływu środowiska na człowieka i odwrotnie,
* pokazanie w jaki sposób w życiu codziennym możemy wpływać na otaczający nas świat,
* uświadomienie, że przyszłość nasza zależy od działań podejmowanych tu i teraz,
* propagowanie zdrowego stylu życia.
 
Jednocześnie nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła globalna”. W trakcie realizacji zadań doszło do korelacji tych dwóch programów.
 
Na zebraniach z rodzicami poruszana była problematyka:
- znaczenia aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu na zdrowie i rozwój młodego człowieka,
- działań proekologicznych w gospodarstwie domowym, zachęcania do zbiórki surowców wtórnych.
 
Zorganizowano apel poświęcony sposobom oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia wody.
 
W czasie tygodnia ekologicznego zorganizowano:

Wycieczki:
* do Centrum Ekologii w Katowicach Ligocie na wystawę i lekcję „Ekologiczny dom”,
* do kopalni- muzeum węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu,
* projekcję filmu na temat efektu cieplarnianego,
* przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Ekologiczny dom”,
* debaty klasowe na temat zdrowej żywności i segregacji surowców wtórnych,
* konkurs literacki „Z witaminką i dobrą minką” przygotowany przez świetlicę szkolną.
 
Uczniowie dbając o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych proponowanych przez U.K.S.”Sokół 22” oraz przez program profilaktyczny. Zostało przeprowadzone szkolenie i egzamin na kartę rowerową. W czerwcu został zorganizowany Rajd szkolny na Magurkę.
 
W czasie całego roku szkolnego świetlica szkolna przeprowadzała zbiórkę makulatury i baterii.
 
Wzorem lat ubiegłych w ciągu roku szkolnego realizowano programy profilaktyczne:
*  „Zachowaj trzeźwy umysł”,
* „Bezpieczne dziecko-przyjaciel Sznupka”.
 
Podsumowaniem całorocznej pracy był apel na którym ogłoszono wyniki konkursów i zbiórki makulatury jak również podsumowano całoroczne działania w ramach ŚSSPZ.
                                 
Opracowała: mgr Danuta Karpińska

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.