top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


 

Fundacja
Powołana w 2000 roku Fundacja „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” popularyzuje picie świeżego mleka wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki aktywnej współpracy ze Spółdzielniami i Zakładami Mleczarskimi oraz wieloma Partnerami – dostawcami mleka szkolnego w całym kraju chcemy dotrzeć do jak największej liczby dzieci i każdemu z nich zapewnić codzienny dostęp do kartonika świeżego mleka. Założycielami Fundacji są naukowcy i specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Matki i Dziecka, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Elopak S.A.

Cele
1)  wspieranie producentów pasteryzowanego mleka świeżego i innych wyrobów mleczarskich, których dostawy przeznaczone są m.in. dla dzieci i młodzieży,
2) działalność propagatorską i informacyjną w zakresie znaczenia mleka i wyrobów mleczarskich w żywieniu człowieka,
3) finansowanie lub dofinansowywanie spożycia mleka i wyrobów mleczarskich przez dzieci i młodzież, zwłaszcza w szkołach,
4) organizowanie, wspieranie i finansowanie:
a) prac naukowo-badawczych,
b) informacji naukowo-technicznej,
c) działalności popularyzatorskiej,
5) współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo-badawczymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką mleka i wyrobów mleczarskich.

Działalność Fundacji
Działania Fundacji mają na celu promowanie spożycia świeżego mleka i artykułów nabiałowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dlatego właśnie członkowie Fundacji starają się zainteresować programem „MLEKO W SZKOLE” jak największą rzeszę zwolenników tej idei, w tym również władze centralne, samorządy lokalne oraz władze oświatowe, gdyż doświadczenia pokazują jak ważne jest ich zaangażowanie w realizację programu.

Niestety przekonywanie do nawet najzdrowszych i słusznych idei nie zawsze jest łatwe. Aby rozwijać program „Mleko w Szkole”, Fundacja podejmuje szereg działań. Stale współpracujemy z Agencją Rynku Rolnego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestiach dotyczących programu dopłat Unii Europejskiej do spożycia mleka w placówkach oświatowych. Prowadzimy promocję tego Programu za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz bezpośrednio u producentów.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.