top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!


 

1. 30 marca  2012 r. otrzymaliśmy pismo od projektodawców "EDUSCIENCE" następującej treści:
 
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,
z ogromną przyjemnością informujemy, że Państwa szkoła została wylosowana do udziału w projekcie "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Powyższy projekt jest skierowany do uczniów i nauczycieli z 250 losowo wybranych szkół w całej Polsce na wszystkich etapach kształcenia. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli szansę żywego i fascynujacego kontaktu ze światem nauk matematyczno-przyrodniczych, zarówno za sprawą nowoczesnych technologii. m.in. platformy e-lerningowej, tablic interaktywnych, materiałów multimedialnych czy lekcji on-line, jak i bezpośredniego udziału w wydarzeniach organizowanych w jego ramach, takich jak festiwale i pikniki naukowe, a także wycieczki dydaktyczne do obserwatoriów Polskiej Akademii Nauk. Szczegóły projektu na stornie www.eduscience.pl
 
2. Przygotowania do rozpoczęcia projektu w naszej szkole:
 
PIERWSZY ETAP PRZYGOTOWAŃ

A. Wyznaczenie administratora, tzn. nauczyciela, który będzie pełnił rolę osoby nadzorującej prawidłową realizację Projektu, będzie ściśle współpracował z Koordynatorem Wojewódzkim oraz będzie odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie platformy na poziomie Szkoły. Administratorem została wyznaczona p. Dorota Gawin

B. Udział administratora w dwudniowym szkoleniu na temat Platformy e-learningowej, które miało miejsce w dniach 21-22.05.2012 w Krakowie.

C. Obecnie czekamy na decyzję odnośnie zorganizowania w naszej szkole Pikniku Naukowego w przyszłym roku szkolnym. OPIS i FOTO

D. Wybraliśmy wycieczkę finansowaną przez EDUSCIENCE, na którą klasa pilotażowa pojedzie w we wrześniu 2013 r.

E. Została napisana Innowacja pedagogiczna dotycząca nowatorskich rozwiazań metodycznych, która nosi taką samę nazwę jak program EDUSCIENCE do którego się przygotowujemy.
 
Innowacja ta została złożona do Kuratorium Oświaty w Katowicach 30.04.2012. 
 
4.06.2012 dyr. szkoły p. Danuta Krawczyk otrzymała pismo z KO następującej treści:
 
" Odpowiadając na pismo z dnia 30 kwietnia 2012 r. (), uprzejmie informuję o dokonaniu wpisu uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego nr 11/11/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej o nazwie "Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE" i realizowanej w terminie od 1 wrzesnia 2012 r. do 30 listopada 2014 r. do wykazu innowacji prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach."
 
Autorem innowacji napisanej na podstawie wytycznych programu EDUSCIENCE jest p. Dorota Gawin. Innowacja będzie realizowana na lekcjach przyrody i matematyki. OPIS

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.