top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Szkoła została wybudowana w roku 1903 na polu Anieli Langner i Wiktora Baranka, jako trzecia szkoła na Załężu. Powstała w środowisku o bogatych tradycjach patriotycznych. Do szkoły uczęszczały dzieci głownie z rodzin górniczych. Lekcje prowadzone były w języku niemieckim. Ponieważ uczniowie mieli problemy z tym językiem, zorganizowano dodatkowe zajęcia, na których czwarto, piąto i sześcioklasiści uczyli się czytać po niemiecku. W roku 1910 wybudowano salę gimnastyczną.

 W roku 1927 założono ogród szkolny. Prężnie działało Koło Literackie pod kierunkiem p. Czechównej. Na sali gimnastycznej Matylda Osadnik prowadziła ćwiczenia koła sportowego „Sokół”.

W roku szkolnym 1926/27 szkoła liczyła 16 oddziałów: 12 polskich, 2 - niemieckie, 1 - oddział przedszkolny i 1 - nauki gospodarstwa domowego. 1 września 1932 r. placówka koedukacyjna zostaje przekształcona w żeńską. Żywą działalność prowadzi drużyna harcerska im. B. Chrobrego. Nadszedł rok 1922. Szkole, która na wiele lat stała się kuźnia polskości, nadano imię wybitnego polskiego poety - Juliusza Słowackiego. Choć kierownik szkoły do roku 1924 to Niemiec, Konrad Baron, grono pedagogiczne było już polskie.

W czasie okupacji lekcje prowadzone były w języku niemieckim. Szkoła otrzymała nazwę Volkschule 22 Kattowitz Od 28 stycznia 1946 roku szkołę otoczyła opieką Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych „Moj”. W czerwcu tego roku założono bibliotekę szkolną. Na półkach znalazły się 302 książki ofiarowane przez nauczycieli, dzieci i Związek Restauratorów. Szkoła tętni życiem. Należy do przodujących szkół na terenie Katowic. W roku 1960 powstaje pracownia fizyko - chemiczna i prac ręcznych, gabinet dentystyczny, budynek wymalowano przy pomocy KWK „Kleofas.

Niezwykle ważna w historii szkoły jest data 28 stycznia 1967 r. W tym dniu, jako pierwszej szkole w Katowicach, przyznano nam sztandar. W 1972 r. rozwiązano Szkołę Podstawową nr 21. Jej uczniowie i nauczyciele przeszli do nas. 31.08.1990 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach anulowało, na prośbę szkoły, nadane nam w 1962 r. imię Anastazego Kowalczyka.
 
Pierwszego września 1992 roku szkoła została przejęta przez miasto Katowice i stała się szkołą miejską W tym samym roku ukazuje się w nakładzie 50 egzemplarzy pierwszy numer gazetki „Ekspres Szkolny” Rada pedagogiczna występuje o przywrócenie szkole imienia Juliusza Słowackiego. Akt ten dokonuje się w 1993 roku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 września 1993 r. 3 grudnia tego samego roku zatwierdzono pierwszy statut w historii szkoły.

Rok szkolny 1998/99 to początek reformy w polskim szkolnictwie Rozpoczyna się nowy okres w naszej historii. Jesteśmy sześcioletnią szkołą podstawową. Od 1.09.1999 ubywają nam 4 oddziały. Od tej pory liczba uczniów w szkole ustala się na stałym poziomie - około 270 .

W okresie od 2001 do 2003 r. wyremontowano dach szkoły, odmalowano bibliotekę z czytelnią, pokój nauczycielski, kuchnię z jadalnią, powstała sala komputerowa. Własnymi siłami stworzyliśmy szatnię, wyremontowaliśmy schody w budynku sali gimnastycznej, zmodernizowaliśmy sekretariat i gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły.
 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.