top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Zajęcia z cyklu: "Ekoludki - przyjaciele przyrody”.
Temat zajęć: Podwodny świat.
Klasa: stała grupa uczniów z klas I, II i III
Czas trwania: 1 godzina

Cele ogólne:
• Rozbudzanie u uczniów zainteresowania światem przyrody,
• Pogłębianie u uczniów sprawności językowej.

Cele operacyjne:
• Uczeń zna wybrane gatunki zwierząt żyjących w morzach i oceanach,
• Zna określone litery alfabetu,
• Potrafi rozróżnić i uporządkować wielkości (od najmniejszej do największej),
• Dodaje i odejmuje w zakresie 20.

Metody pracy:
• Metody aktywizujące uczniów - rozwiązywanie łamigłówek, konkurs 10 pytań,
• Metody oglądowe - multimedialna prezentacja ciekawostek na temat wybranych zwierząt morskich,
• Metody słowne - wypowiedzi ustne uczniów.

Formy pracy:
• Indywidualne,
• Grupowe,
• Zbiorowe.

Środki dydaktyczne:
• Sprzęt audiowizualny - rzutnik, ekran, płyta CD z przygotowanymi materiałami
• Rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia zajęć: obrazki i ciekawostki z życia zwierząt, wybrane litery alfabetu, tablica (gazetka), znaczki z czterema gatunkami zwierząt, butelka.

Przebieg zajęć:

1. Zajęcia wstępne prowadzące do utworzenia hasła, będącego tematem dzisiejszych zajęć. Porządkowanie rybek od najmniejszej do największej i przypinanie na tablicy, w odpowiedniej kolejności, napisanych na nich liter. (załącznik nr 1). Odczytanie hasła.

2. Konkurs 10 pytań: "O co pyta pani Pytalska?”

Gatunki zwierząt do odszyfrowania to: żarłacz tygrysi, wieloryb, konik morski, ośmiornica, delfin, orka, rozgwiazda, meduza, płaszczka, żaglica.

3. Podział uczniów na cztery grupy. Wybór reprezentantów poszczególnych grup.

4. Prezentacja multimedialna - prezentacja wybranych gatunków zwierząt morskich i oceanicznych.(załącznik nr 2).

5. Rozwiązywanie łamigłówek tematycznych - praca w grupach.

• Grupa I (rybki) - quiz "W oceanie” (załącznik nr 3),
• Grupa II (żółwie) - łamigłówka matematyczna (załącznik nr 4),
• Grupa III (rozgwiazdy) - wykreślanka wyrazowa "Wodne słowa” (załącznik nr 5),
• Grupa IV (muszelki) - rozsypanki wyrazowe (załącznik nr 6).

6. Ewaluacja zajęć.

Ocena zajęć przez uczniów - przyczepianie znaczków.
• Kółko czerwone - zajęcia podobały mi się,
• Kółko niebieskie - zajęcia częściowo mi się podobały,
• Kółko czarne - zajęcia mi się nie podobały.

Prezentacja przygotowana w programie Microsoft Powerpoint.

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.