top
logo

Kto jest kim w szkole

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.

BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 

 


Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
40-859 Katowice, ul. Wolskiego 3
Tel./fax: 25-42-003


STATUS PRAWNY
· Organem nadzorującym Szkołę jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach..
· Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
· Szkoła jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły..

ORGANIZACJA SZKOŁY
Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:
I etap: klasy I – III
II etap: klasy IV - VI
Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły

PRZEDMIOT DZIAŁANIA I KOMPETENCJE
Organy szkoły:
· Dyrektor szkoły
· Rada Pedagogiczna
· Rada Rodziców
· Samorząd uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły

Aneks nr 1 do statutu
Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach


OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE
Dyrektor szkoły:
mgr Danuta Krawczyk
Tel. 2542-003
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba zastępująca dyrektora szkoły: 
mgr Danuta Karpińska
Tel. 2542-003

Kompetencje dyrektora i wicedyrektora szkoły określa szczegółowo statut szkoły r.III, par.19, 20.

INFORMACJA O PROWADZONYCH W SZKOLE REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWACH ORAZ O SPOSOBACH I ZASADACH UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NICH ZAWARTYCH.
· Księga inwentarzowa
· Rejestr pracowników
· Ewidencja dochodów i wydatków
· Księga druków ścisłego zarachowania
· Ewidencja akt osobowych pracowników
· Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
· Rejestr korespondencji
· Rejestr skarg i wniosków

Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Wszelkie sprawy można załatwiać osobiście lub korespondencyjnie.

NASZ ADRES:
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
40-859 Katowice, ul. Wolskiego 3
Tel./fax: 25-42-003


Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Rozpatrywanie petycji, skarg i wniosków odbywa się z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Zarządzeniem Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002 roku.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony:
wtorki: 14.00 - 16.00

Godziny urzędowania sekretariatu:
w godz. 7.30 - 15.30

Roczny plan pracy szkoły rok 2012-13 (plik PDF)

Wykaz przeprowadzonych kontroli przez organy zewnętrzne w Szkole Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach w roku 2013

Wykaz składników zbędnych oraz zużytych

1. Dyrektor Szkoły Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach informuje, że komisja likwidacyjno - kasacyjna przedstawia wykaz składników zbędnych oraz zużytych, przeznaczonych do ewentualnego dalszego zagospodarowania przez inne jednostki, przekazane  w formie darowizny lub odsprzedane.

2. Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego z dnia 27.05.2014

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

SP22 wczoraj i dziś


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.