top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

EFS z flagą strona

Szkoła Podstawowa nr 22 rozpoczyna w tym roku realizację nowego prolektu edukacyjnego.

Tytuł projektu: Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.

Opis projektu: 
Projekt w ciągu 2 lat realizacji zakłada wsparcie procesów edukacyjnych 48 uczniów (22K i 26M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 22 w Katowicach i ma na celu poprawę efektywności kształcenia i wzrost kompetencji uczniów/uczennic, a także podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły.
W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów zajęć umożliwiających rozwój kompetencji i umiejętności społecznych uczniów zdolnych klas IV-VIII, obejmujących zajęcia informatyczne, kreatywne, matematyczne, językowe, przyrodnicze, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz wsparcie szkoleniowe dla 20 nauczycieli pracujących w szkole, a także objęcie wsparciem 10 rodziców, z którymi przewidziano regularną i stałą współpracę.
Zakres potrzeb wynika z przeprowadzonej analizy sytuacji szkoły.
 
Okres realizacji projektu: III kw. 2018r. – II kw. 2020r.
 
Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 157.413,96zł. Wartość dofinansowania z EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 141 672,56 zł (w tym wsparcie finansowe EFS 85%,  budżet państwa 5%). Wkład własny miasta Katowice wynosi 10% całkowitej wartości projektu.Plakat Projekt  DOKUMENTY:

   Regulamin udziału w projekcie

   ZAŁĄCZNIKI   (pdf pdf)

1. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE,
    ZGODA RODZICA / OPIEKUNA  na udział dziecka/podopiecznego
    w projekcie, OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie
    wizerunkuw projekcie

2. DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE dla rodziców.

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania, uczestników projektu

5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

...........................................................................................................

Dnia 25.10.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej szkolenia dla nauczycieli. Szkolenie przeprowadzi firma ProEduco.

.........................................................................................................

W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
..........................................................................................................

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, mebli, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

Załączniki:
- Ogłoszenie ofety pracy dla nauczyciela prowadzącego zajęcia pozalekcyjnej
- Zapytanie ofertowe.
- Szczegółowy opis zakresu oferty
- Formularz ofertowy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.201 - zad.1
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - zad.2
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 3
- Formularz ofertowy dostawy w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 -zad 4
- Załącznik nr 3 w związku z zapytaniem ofertowym nr 2/2018/SP22 z dnia 30.10.2018 - wzór umowy

..........................................................................................................

Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie pracowni informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.

Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906

........................................................................................................

06.11.2018
Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu „Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs) i koniecznością organizacji wycieczek dla uczniów, Wnioskodawca –Miasto Katowice upublicznia niniejsze zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia ofert.
Treść zapytania ofertowego z załącznikami

............................................................................................................

Dnia 14.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach odbyły się komisyjne wybory oferty dotyczącej organizacji wycieczek dla uczniów w ramach projektu "Przyszłość należy do nas, czyli jak pokierować swoją edukacją". Wycieczki zorganizuje Biuro Podróży "Babino" z Katowic.

 ...........................................................................................................

16.11.2018
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności - Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149906
...........................................................................................................

23.11.2018
Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu biurowego w celu doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach, w ramach realizacji projektu pn. „Przyszłość zależy odnas, czyli jak pokierować swoją edukacją”, w szczególności doposażenie
informatycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz zajęć rozwijających kreatywność.
Treść zapytania została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
..............................................................................................................

 29.11.2018
Protokół z postępowania dla zamówienia dotyczącego dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia placówki szkolnej. Treść protokołu

.............................................................................................................

 02.02.2019
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz urządzeń multimedialnych w celu
doposażenia placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach
Treść protokołu

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.