top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Autorem innowacji jest nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 22 mgr Danuta Krawczyk


1. Wstęp
"TEATR POJMOWANY JAKO DZIEŁO SZTUKI TEATRALNEJ POWINIEN ROZSZERZAĆ HORYZONT UMYSŁOWY DZIECKA, WZMACNIAĆ JEGO CHARAKTER I WOLĘ, CZYNIĆ JE BARDZIEJ DALEKOWZROCZNYM I BARDZIEJ WNIKAJĄCYM W ZŁOŻONE ZJAWISKA ŻYCIA" M SIGNORELLI

Wprowadzona innowacja "Bawimy się w teatr" jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Jest oparta na obowiązującym programie nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej Jadwigi Hanisz - Program Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI w kl. 1-3 zatwierdzony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW - 4014 - 267/99.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży oraz na podstawie kilkuletniej współpracy ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „ Ateneum” Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora.

Spektakle teatralne, wizyty w teatrze są dla nich czymś obcym, nieznanym. Postanowiłam więc przybliżyć im to miejsce i przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze - opracowując innowację teatralną. Uważam, że obcowanie ze sztuką daje młodemu człowiekowi wiele, chodzi nie tylko o podniesienie poziomu wiedzy i kultury ogólnej, ale również kształtowanie estetycznej wrażliwości i wpływanie na moralne postawy wychowanków.

Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznałam szkolny teatr.

Podsumowując należy stwierdzić, że innowacja „Bawimy się w teatr” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

1. Zgłoszenie innowacji pedagogicznej celem wpisu do wykazu w Kuratorium Oświaty w Katowicach.


2. Opis innowacji

3. Zakres tematyczny zajęć (treści programowe) oraz bibliografia

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.