top
logo

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/01.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/02.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/03.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/04.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/05.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/06.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/07.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/08.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/09.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/10.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/11.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/12.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/13.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/14.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/15.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/16.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/17.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/18.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/19.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/20.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/21.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/22.jpg
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/23.jpg

Autorem innowacji jest nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 22 mgr Danuta Krawczyk


1. Wstęp
"TEATR POJMOWANY JAKO DZIEŁO SZTUKI TEATRALNEJ POWINIEN ROZSZERZAĆ HORYZONT UMYSŁOWY DZIECKA, WZMACNIAĆ JEGO CHARAKTER I WOLĘ, CZYNIĆ JE BARDZIEJ DALEKOWZROCZNYM I BARDZIEJ WNIKAJĄCYM W ZŁOŻONE ZJAWISKA ŻYCIA" M SIGNORELLI

Wprowadzona innowacja "Bawimy się w teatr" jest propozycją poszerzenia wiedzy o teatrze. Jest oparta na obowiązującym programie nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej Jadwigi Hanisz - Program Wczesnoszkolnej Zintegrowanej Edukacji XXI w kl. 1-3 zatwierdzony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DKW - 4014 - 267/99.

Pomysł wprowadzenia innowacji zrodził się w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży oraz na podstawie kilkuletniej współpracy ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „ Ateneum” Nietrudno zauważyć, że nasi uczniowie większą część czasu spędzają przed ekranem komputera lub telewizora.

Spektakle teatralne, wizyty w teatrze są dla nich czymś obcym, nieznanym. Postanowiłam więc przybliżyć im to miejsce i przygotować ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze - opracowując innowację teatralną. Uważam, że obcowanie ze sztuką daje młodemu człowiekowi wiele, chodzi nie tylko o podniesienie poziomu wiedzy i kultury ogólnej, ale również kształtowanie estetycznej wrażliwości i wpływanie na moralne postawy wychowanków.

Szkoła podstawowa to pierwszy etap przygotowujący młodego człowieka do uczestnictwa w kulturze. Za najlepszy sposób osiągnięcia tego celu uznałam szkolny teatr.

Podsumowując należy stwierdzić, że innowacja „Bawimy się w teatr” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

1. Zgłoszenie innowacji pedagogicznej celem wpisu do wykazu w Kuratorium Oświaty w Katowicach.


2. Opis innowacji

3. Zakres tematyczny zajęć (treści programowe) oraz bibliografia

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.