top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Krąg tematyczny: Jesteśmy klientami
Temat: "Organizujemy sklep w klasie"
Edukacja: matematyczna, społeczno - przyrodnicza, polonistyczna
Cel główny: Wykorzystanie nabytych umiejętności matematycznych w praktyce.

Cele operacyjne:
- uczeń wie jak kulturalnie zachować się w sklepie,
- uczeń potrafi przeczytać tekst z podziałem na role,
- uczeń posługuje się monetami i ich nominałami,
- uczeń dodaje dwa i więcej składników,
- uczeń potrafi obliczyć koszt zakupów,
- uczeń potrafi zamykać myśl w granicach zdania,
- uczeń czyta ze zrozumieniem listę zakupów.

Metody pracy:
- operatywna: praktycznego działania,
- poszukująca: problemowa
- podająca: wyjaśnienia

Formy pracy
- zbiorowa jednolita i zróżnicowana
- indywidualna zróżnicowana

Środki dydaktyczne: rekwizyty do sklepu, monety i banknoty, karteczki z cenami i nazwami towaru, podręcznik Wesoła szkoła w klasie, arkusze papieru, karteczki z listą zakupów.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjno- porządkowe. Powitanie dzieci i gości. Przygotowanie materiałów pomocniczych do lekcji.

2. Wprowadzenie do lekcji.
- Urządzamy sklep w klasie. Wystawiono już towary.
- Czego w nim brakuje? ( ceny i nazwy towaru)
- Dzieci dostają karteczkę z nazwą towaru i jego ceną i umieszczają ją obok wystawionego towaru.
- Co nowego zauważyliście? (pojawił się skrót zł )

3. Obliczenia matematyczne na monetach.
- Wyciągnijcie z kopert monety i banknot 10 zł.
- Sprawdzamy czy potraficie w pamięci obliczyć koszt zakupów ?
- Dzieci układają na ławce tyle pieniędzy ile wynosi koszt zakupów.

4. Czytanie z podziałem na role tekstu `Zabawa w sklep`- podręcznik str.56

5. Zabawa w sklep. Podczas zabawy zwracamy uwagę na kulturalne zachowanie w sklepie.
- Każdy kupujący odczytuje listę zakupów, sam liczy ile musi zapłacić, ma do dyspozycji 10 zł w monetach.

6. Praca w grupach:
 - Na podstawie podanego cennika dzieci rysują co mogą kupić za 10 zł. Podpisują działanie, które wykonali.
- Prezentacja prac,

7. Podsumowanie pracy i ocena

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.