top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

oprac.: J. Jasińska, P. Matyszczak
 

Zadanie Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - Szkolenia i warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach

- Udział w szkoleniu „Jak przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu w klasie/szkole?” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
I–V 2014 P. Matyszczak
D. Karpińska
J. Jasińska
2. Pedagogizacja rodziców na temat zdrowia psychicznego. Zajęcia dla rodziców prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Katowicach

- Pogadanki na zebraniach rodziców na temat wzmacniania u dziecka poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

- Konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym
Rok szkolny 2013/2014

 

 

P. Matyszczak

 

Wychowawcy klas

3.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów. Realizacja zajęć o charakterze socjoterapeutycznym mających na celu:

- Poszerzanie świadomości własnych zalet
- Stworzenie okazji do twórczej ekspresji własnej osobowości
- Zachęcanie do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i innych
- Wzmacnianie poczucia własnej wartości
- Integrację zespołu klasowego
- Samoświadomość i samoocena jako pozytywny obraz samego siebie
Rok szkolny 2013/2014 Wychowawcy klas

P. Matyszczak
4. Rozpoznawanie i nazywanie swoich i cudzych stanów emocjonalnych. Realizowanie w czasie zajęć lekcyjnych:
- Gier i zabaw
- Odgrywanie scenek
- Bajki terapeutyczne
- Ćwiczenia rozwijające umiejętność wyrażania uczuć

Realizowane poza lekcjami:
- konsultacje indywidualne z pedagogiem:  jak sobie radzić z własnymi uczuciami i emocjami
Rok szkolny 2013/2014

Wychowawcy klas

 

 


P. Matyszczak

5.  Kształtowanie u uczniów tolerancji wobec odmienności innych osób. - Dzień Życzliwości i Tolerancji
- Apel „Wolontariusz mnie lubi takim jakim jestem”
- Realizowanie na lekcjach wychowawczych tematów dot. tolerancji i życzliwości wobec innych
- Odgrywanie scenek
- Bajki terapeutyczne
- Zajęcia świetlicowe mające na celu kształtowanie postaw wzajemnej akceptacji
Rok szkolny 2013/2014

Wychowawcy klas

 

 


P. Matyszczak

6. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. - Zagadnienia realizowane w ramach godzin wychowawczych.
- Konsultacje indywidualne i grupowe z pedagogiem o rozwiązywaniu konfliktów.
- Wykorzystanie wiedzy uczniów klasy VI, którzy ukończyli zajęcia z mediacji do rozwiązywania konfliktów w klasach.
- Zajęcia z przedstawicielami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 oraz Straży Miejskiej.
- Konsultacje z przedstawicielami Policji.
Rok szkolny 2013/2014 Wychowawcy klas

P. Matyszczak
7.  Podsumowanie całorocznych  działań. - Konkurs plastyczny „Dobry uczeń - dobre emocje”. Wystawa prac.
- Apel podsumowujący roczne działania. Dzień Dobrych Myśli i Działań.
VI 2014 B. Kurzak–Kawka

 

 

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.