top
logo

unia europejska flaga

e-urząd

Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet!

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. - Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE), w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Dla zapewnienia dalszego rozwoju programu oraz kontynuacji przynależności Polski do Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między  Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
■ dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
■ podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
 
Nasza szkoła przystąpiła do programu Szkół Promujących Zdrowie w 2003 r. Po rocznym okresie przygotowawczym otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 
W następnych latach kontynuowaliśmy realizację programów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie i otrzymaliśmy certyfikat II stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie na lata 2010 – 2013 (nr certyfikatu 2o /36/2010).
Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:
 
Koordynatorzy: 
* mgr Joanna Jasińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
* mgr Danuta Karpińska - nauczyciel wychowania fizycznego
 
Członkowie:
* mgr Danuta Krawczyk - dyrektor szkoły
* mgr Hanna Kamińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
* mgr Dorota Gawin - nauczyciel przyrody
* mgr Patrycja Matyszczak - pedagog szkolny
* Barbara Syrek - pielęgniarka szkolna

Misja szkoły: Wszechstronny rozwój wrażliwych i dbajacych o zdrowie uczniów, którzy sprostają wyzwaniom dnia jutrzejszego.

BIP

Portal Nasze Załęże

zaleze nasze logo

Spacer po szkole


bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.